1e Reg Bouzkaren 600 km

1e Reg Smara 900 km

4e Regional Stage of Semi-long

7e Regional Stage of short-distance 09